Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2007

Γνωριμία

Σε άμεση σχέση με το δικτυακό τόπο
Ελληνικός Κύκλος Χάικου
θα έχουμε μια καθημερινή και ζωντανή σχέση
με το παγκόσμιο μικρό ποίημα .